جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه رفرنس(مرکز)
آدرس کاشان.خیابان آیت الله بهشتی.جنب معاونت درمان
 مسول فنی دکتر منیری
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-362-4469000
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه