جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه رفرنس مرکز بهداشت آران و بیدگل
آدرس آران و بیدگل.شبکه بهداشت و درمان
 مسول فنی دکتر میرزایی
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-362-2725902
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه