جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر رخشنده رو
آدرس مرودشت.خیابان انقلاب.کوچه کاووسی
 مسول فنی دکتر رخشنده رو
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-728-2226829
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه