جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه عطار
آدرس خیابان امام خمینی.ابتدای خیابان عطار.ساختمان پزشکان فرشتگان
 مسول فنی دکتر فرزانه فرهادی
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-551-3344143
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه