جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه قائم
آدرس خیابان امام خمینی.نبش پاساژ ناصرانی
 مسول فنی دکتر محمودرضا جمشیدی
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-551-3331556
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه