جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر شاکری
آدرس خیابان امام خمینی.طبقه فوقانیوپاساژ سجا د
 مسول فنی دکتر عباس شاکری جوشقانی
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-532-8228388
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه