جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه امام رضا(ع)
آدرس خیابان امام خمینی.امام2
 مسول فنی دکتر شادی قنادکافی
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-532-824620
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه