جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر خدری
آدرس ابتدای خیابان صیاد شیرازی.روبروی مرکز بهداشت
 مسول فنی دکتر جمشید خدری
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-582-5224781
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه