جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه شفا
آدرس چهارراه دولت.پلاک13.
 مسول فنی دکتر میترا عباسی
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-582-6221275
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه