جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر رجب زاده
آدرس خیابان فردوسی جنوبی.فردوسی43.دارالشفا موسی بن جعفر.طبقه اول
 مسول فنی دکتر حسین رجب زاده کاریزی
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-531-2223154
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه