جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه المهدی
آدرس میدان مرکزی.ابتدای خیابان المهدید
 مسول فنی کتر هومن توسلیان
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-528-2224081
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه