جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر نیکفرجام
آدرس میدان وحدت
 مسول فنی دکتر مهدی نیکفرجام نشتیفانی
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-529-422242
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه