جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان موسی بن جعفر
آدرس خیابان امام رضا(ع) جنب پمپ بنزین
 مسول فنی دکتر صدیقه گوینده-دکتر سید عباس طباطبایی یزدی
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-511-8596061
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه