جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان17 شهریور
آدرس خیابان کوهسنگی
 مسول فنی دکتر محمد زارع-دکتر نسرین احمدی فر
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-511-8403015
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه