جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان آریا
آدرس خیابان گلستان شرقی
 مسول فنی دکتر مژگان ظریف
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-511-2229094
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه