جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان ارتش 550
آدرس خیابان بهار.جنب فروشگاه اتکا
 مسول فنی دکتر حمیده مالکی فرد
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-511-8542140
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه