جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان ابن سینا
آدرس میدان بوعلی.خیابان حر عاملی.
 مسول فنی دکتر یزدان فر
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-511-7112701
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه