جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه لادن
آدرس وکیل اباد52.جنب بانک سپه
 مسول فنی دکتر شایسته ابراهیمیان تبریزی
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-511-8694604
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه