جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه قائم آل محمد
آدرس خیابان 17 شهریور.کوچه شهید صدوقی.
 مسول فنی دکتر رضا ضیاالحق
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-511-3658393
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه