جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه شهید شوریده
آدرس بلوار فردوسی.میدان جانباز
 مسول فنی دکتر محسن سعیدی فرد
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-511-7689340
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه