جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه رسالت
آدرس خیابان رسالت شمالی.نبش رسالت66
 مسول فنی دکتر محمدرضا بربند
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-511-7315801
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه