جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه حسین بن علی (ع)
آدرس خیابان تهران.فلکه برق
 مسول فنی دکتر جعفر بردبار آذری
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-511-8543904
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه