جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه امام هادی(ع)
آدرس سیدی.ده متری جاده خلج.خلج6.چهارراه اول
 مسول فنی دکتر نسرین احمدی فر
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-511-3851622
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه