جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سروش
آدرس حاشیه صد متری ابتدای 5 تن
 مسول فنی دکتر سروش احمدی
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-511-2118800
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه