جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دی
آدرس قاسم آباد.بلوار شاهد.تقاطع شاهد و حجاب.پلاک799
 مسول فنی دکتر مسعود ایمان طلب
خدمات تشخیص طبی عمومی
ساعت کار
تلفن 0098-511-6640056
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه