جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر یغمایی
آدرس احمدآباد.بین پاستور و قائم.ساختمان هدایت طبقه اول
 مسول فنی دکتر فردین یغمایی
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-511-844575
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه