جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر نژاد حسین
آدرس خیابان احمد آباد.کوچه عارف4.پلاک8/1
 مسول فنی دکتر علیرضا نژاد حسین
خدمات تشخیص طبی عمومی
ساعت کار
تلفن 0098-511-8459488
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه