جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه کاوش
آدرس خیابان احمد آباد.خیابن پرستار1.پلاک1/30
 مسول فنی دکتر محمود محمودی/دکتر لادن اسعدی
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-511-8437468
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه