جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه فاطمه الزهرا
آدرس بلوار صیاد شیرازی.صیاد دشیرازی43.پلاک22
 مسول فنی دکتر جواد برهان آزاد
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-511-8681150
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه