جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه صدرا
آدرس خیابن دانشگاه.ابتدای خیابان کفایی پلاک8
 مسول فنی دکتر مهری تفضلی
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-511-8410060
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه