جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه صبا
آدرس کوی سیدی.المهدی.پلاک93
 مسول فنی دکتر حمیدرضا مکرم دری
خدمات تشخیص طبی عمومی
ساعت کار
تلفن 0098-511-3852753
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه