جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر جلالی
آدرس شهرک شهید رجایی مقابل حر15
 مسول فنی دکتر محسن جلالی
خدمات تشخیص طبی عمومی
ساعت کار
تلفن 0098-511-3723969
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه