جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه حکیم
آدرس کوهسنگی4.پلاک2
 مسول فنی دکتر محمد قره باغی
خدمات تشخیص طبی عمومی
ساعت کار
تلفن 0098-511-8525227
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه