جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه توحید
آدرس خیابان احمد آباد.خیابان محتشمی10.نبش شهید صبوری
 مسول فنی دکتر ثمانه فیضی
خدمات آسیب شناسی بالینی تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-511-8401242
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه