جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آپادانا
آدرس بلوار امامت.امامت11.پلاک102
 مسول فنی دکتر محمودرضا آرین
خدمات انجام آزمایش های روتین
ساعت کار
تلفن 0098-511-6077972
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه