جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه ابن سینا
آدرس بلوار وکیل آباد.سه راه آب و برق.پلاک 538
 مسول فنی دکتر حمیدرضا مکرم دری
خدمات انجام آزمایش های روتین
ساعت کار
تلفن 0098-511-8685626
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه