جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه قائم
آدرس شفت.خیابان ولیعصر.روبروی آموزش و پرورش
 مسول فنی دکتر کیاندخت کسایی
خدمات انجام کلیه آزمایشات روتین
ساعت کار
تلفن 0098-132-7922010
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه