جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر حکمت
آدرس املش.روبروی استانداری
 مسول فنی دکتر سعید حکمت
خدمات کلیه آزمایشات روتین
ساعت کار
تلفن 0098-142-7224100
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه