جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر حسینی
آدرس کوچصفهان.خیابان شهید بهشتی روبروی شهرداری
 مسول فنی دکتر سیمین حسینی
خدمات کلیه آزمایشات روتین
ساعت کار
تلفن 0098-132-5222524
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه