جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر مقدم
آدرس بیستون.خیابان طالقانی
 مسول فنی دکتر رضا شهری مقدم
خدمات کلیه آزمایشات روتین
ساعت کار
تلفن 0131-2240723
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه