جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سلامت
آدرس خیابان خرمشهر.جنب قنادی پرستو
 مسول فنی دکتر مرضیه آقایی میبدی
خدمات کلیه آزمایشات روتین
ساعت کار
تلفن 0182-4464545
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه