جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پارس
آدرس خیابان انقلاب.مجتمع پزشکی حکمت
 مسول فنی دکتر محمدرضا کیانی امین
خدمات کلیه آزمایشات روتین
ساعت کار
تلفن 0142-6225338
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه