جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه قانون
آدرس استان گلستان-شهرستان کلاله-خیابان مختومقلی-آزمایشگاه قانون
 مسول فنی دکتر کاشانی
خدمات آزمایشگاه پاتولوژی و تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه