جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سینا
آدرس زابل-خیابان بعثت ساختمان پزشکان سینا
 مسول فنی دکتر مهرانگیز غفاری
خدمات
ساعت کار
تلفن
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه