جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان امام خميني
آدرس پیرانشهر - بلوار اصلی
 مسول فنی
خدمات یوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-482-4224080
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه