جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سلامت شهرقدس
آدرس بلوار مصلی میدان مصلی
 مسول فنی دکتر یحیی زاده
خدمات بیوشیمی هورمون هماتولوژی ....
ساعت کار
تلفن 46875929
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه