جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه تشخيص طبي شفا
آدرس بوکان - بلوار کردستان
 مسول فنی جناب آقاي دکتر انور بهرامي آذر
خدمات دارای بخش های : بیوشیمی ، سرولوژی ، هورمون شناسی ، هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0098-482-6225858
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه