جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سازمان انتقال خون
آدرس اروميه-بلوار مدرس
 مسول فنی دکتر برادران
خدمات دارای بخش های : بیوشیمی ، سرولوژی ، هورمون شناسی ، هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0098-441-3442111
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه