جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه رازي
آدرس میانه - خيابان آزادي- نبش خيابان ميانجي
 مسول فنی دکتر مختاري
خدمات دارای بخش های : بیوشیمی ، سرولوژی ، هورمون شناسی ، هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0098-42322-27850
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه