جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه شيردل
آدرس مرند - خيابان امام - پلاک 5
 مسول فنی دکتر شيردل
خدمات دارای بخش های : بیوشیمی ، سرولوژی ، هورمون شناسی ، هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0098-491-29388
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه